ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΑΕ | ΟΕΦ 2015-2018
18131
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-18131,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-7.1,wpb-js-composer js-comp-ver-5.1.1,vc_responsive

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015

Πρόγραμμα Eργασίας ΟΕΦ 2015-2018

Δείτε εδώ αναλυτικά τις δραστηριότητες υλοποίησης

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2015

Δραστηριότητα Βiv

Τετράδιο Παραγωγού

Διανομή στους 157 παραγωγούς της Ομάδας ΣΟΔ (Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης) και εκπαίδευση για την άρτια συμπλήρωση του

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2015

Δραστηριότητα Βiv

Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης (AGRO 2.1&2.2.)
Κατάρτιση των ελαιοπαραγωγών σε θέματα που αφορούν τις καλλιεργητικές πρακτικές, τη φυτοπροστασία, την άρδευση και τις αρχές που διέπουν την ολοκληρωμένη διαχείριση και έχει σαν στόχο την παραγωγή ποιοτικών φιλοπεριβαλλοντικών προϊόντων και την αειφορία

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015

Δραστηριότητα Βiv

Εκπαιδευτικό Υλικό

Παράδοση του εκπαιδευτικού υλικού σε 120 παραγωγούς για την αποτελεσματικότερη κατάρτιση των παραγωγών σε θέματα διατήρησης του περιβάλλοντος των ελαιώνων, μελέτης του εδάφους, θρέψης, άρδευσης, φυτοπροστασίας κ.α.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015

Δραστηριότητα Βiv

Εκπαιδευτικό Υλικό

Πινακίδες

Δημιουργία σήμανσης για την προστασία της ασφάλειας και υγιεινής και παράδοση σε 207 παραγωγούς

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2016

Δραστηριότητα ΣΤii

Δημιουργία ιστοσελίδας

ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016

Δραστηριότητα Βiv

 

Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης

 • Επικαιροποίηση της ομάδας ολοκληρωμένης διαχείρισης
 • Επικαιροποίηση του εγχειριδίου ΣΟΔ
 • Ανασκόπηση του ΣΟΔ
 • Επικαιροποίηση του οργανογράμματος
 • Σύνταξη του νέου εκπαιδευτικού υλικού
 • Προγραμματισμός της εκπαίδευσης των παραγωγών

ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016

Δραστηριότητα Γiii 

 

Εκπαιδεύσεις παραγωγών

 • Σύνταξη νέου εκπαιδευτικού υλικού
 • Συγκρότηση ομάδας παραγωγών που θα συμμετάσχουν στα εκπαιδευτικά σεμινάρια
 • Κατάρτιση γενικού πλάνου και περιεχομένου για τις εκπαιδεύσεις των παραγωγών

ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016

Δραστηριότητα ΣΤi

 

Επικοινωνία

 • Προπαρασκευαστική επίσκεψη σε όλους τους χώρους της ΟΕΦ για τον προγραμματισμό επαγγελματικής φωτογράφισης
 • Προγραμματισμός ενημερωτικής δημοσιογραφικής επίσκεψης από εκπροσώπους των Μέσων που καλύπτουν  αγροτικά και αγροδιατροφικά θέματα
 • Διαρκής ανανέωση και εμπλουτισμός της θεματικής ιστοσελίδας για την εξέλιξη των δραστηριοτήτων του Προγράμματος Εργασίας της ΟΕΦ

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2016 – ΜΑΡΤΙΟΣ 2017

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Βiv

Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης

 • Συμπλήρωση και διανομή 157 τετραδίων παραγωγών
 • Δημιουργία και διανομή εντύπου Οδηγιών Λίπανσης σε 157 παραγωγούς
 • Ομαδική εκπαίδευση παραγωγών στις 16/12/2016
 • Ατομική κατάρτιση των παραγωγών
 • Εσωτερική επιθεώρηση του ΣΟΔ από τις 01/11/2016 έως τις 18/11/2016
 • Χημικές αναλύσεις υπολειμματικότητας σε 13 δείγματα καρπού
 • Επιτυχής επιθεώρηση από τον ανεξάρτητο φορέα EQA HELLAS στις 24/01/2017 στο εφαρμοζόμενο ΣΟΔ και στους παραγωγούς
 • Έκδοση επικαιροποιημένης λίστα πιστοποιημένων παραγωγών στις 13/03/2017
 • Αξιολόγηση εφαρμογής της δράσης – τεστ γνώσεων παραγωγών

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2016 – ΜΑΡΤΙΟΣ 2017

Δραστηριότητα Γiii

Έργα επίδειξης που αποσκοπούν στην ανάκτηση και επαναχρησιμοποίηση των υποπροϊόντων του αγροκτήματος/ εκπαιδεύσεις παραγωγών

 • Διεξήχθησαν εκπαιδευτικά σεμινάρια για τους 157 παραγωγούς στις 16/12/2016 στην Νεμέα και στις 27/01/2017 στο Κιάτο
 • Ατομικές καταρτίσεις για τους παραγωγούς

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2016 – ΜΑΡΤΙΟΣ 2017

Δραστηριότητα Δi

Προμήθεια πάγιου εξοπλισμού σε παραγωγούς Ολοκληρωμένης Διαχείρισης

 • Προμήθεια παλετοκιβωτίων.

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2016 – ΜΑΡΤΙΟΣ 2017

Δραστηριότητα Δiv

Προμήθεια δεξαμενών επιτραπέζιας ελιάς

Προμήθεια 5 δεξαμενών επιτραπέζιας ελιάς χωρητικότητας 3.400 Lt

Προμήθεια περονοφόρου

 • Προμήθεια ενός ηλεκτροκίνητου περονοφόρου ΤΟΥΟΤΑ 8FBE16T σειράς Traigo 48

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2016 – ΜΑΡΤΙΟΣ 2017

Δραστηριότητα ΣΤi 

Επικοινωνία του προγράμματος

 • Ενημερωτική επίσκεψη από εκπροσώπους των Μέσων στις 14/12/2016
 • Διαρκής ανανέωση και εμπλουτισμός της θεματικής ιστοσελίδας

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2017 – ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2017

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Βiv 

 Ανάπτυξη, εφαρμογή και πιστοποίηση Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης σε 157 ελαιοπαραγωγούς της Ο.Ε.Φ. σύμφωνα με τα εθνικά πρότυπα AGRO 2.1 & AGRO 2.2/3 και ανάπτυξη και εφαρμογή Συστήματος βιολογικής καλλιέργειας στο 15% της Ο.Ε.Φ.

 • Επικαιροποίηση της ομάδας των 157 παραγωγών του ΣΟΔ
 • Επικαιροποίηση του εγχειριδίου ΣΟΔ
 • Επικαιροποίηση του οργανογράμματος
 • Ανασκόπηση του ΣΟΔ (14/09/2017)
 • Έκδοση οδηγιών προς τους παραγωγούς
 • Εκτύπωση ατομικών τετραδίων παραγωγών
 • Προγραμματισμός εκπαίδευσης και σύνταξη σχετικού εκπαιδευτικού υλικού
 • Σύνταξη φυλλαδίου για τις αρχές της βιολογικής γεωργίας

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2017 – ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2017

Δραστηριότητα Γiii 

 Έργα επίδειξης που αποσκοπούν στην ανάκτηση και επαναχρησιμοποίηση των υποπροϊόντων του αγροκτήματος/ εκπαιδεύσεις παραγωγών

 • Κατάρτιση γενικού πλάνου και θεματολογίας εκπαιδεύσεων
 • Συγκρότηση ομάδας παραγωγών που θα εκπαιδευτούν
 • Σύνταξη εκπαιδευτικού υλικού πρώτης εκπαίδευσης

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2017 – ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2017

Δραστηριότητα Δi 

 Προμήθεια πάγιου εξοπλισμού σε παραγωγούς Ολοκληρωμένης Διαχείρισης

 • Προμήθεια 13.000 κιβωτίων πολυαιθυλενίου διαστάσεων 53,00 x 35,00 x 31,50 εκ
 • Προμήθεια 200 χειροπριόνων TOPMAN με γυριστή λάμα μήκους 33 εκ. Ιαπωνικής κατασκευής

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2017 – ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2017

Δραστηριότητα Δiv 

Προμήθεια περονοφόρου

Προμήθεια ενός ηλεκτροκίνητου περονοφόρου ΤΟΥΟΤΑ 8FBE16T σειράς Traigo 48

 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2017 – ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2017

Δραστηριότητα ΣΤi 

 Επικοινωνία του προγράμματος

 • Προετοιμασία για τη δημιουργία ενημερωτικού απολογιστικού εντύπου
 • Ανανέωση και εμπλουτισμός του ενημερωτικού ιστοτόπου

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 17 – ΜΑΡΤΙΟΣ 18

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 17 – ΜΑΡΤΙΟΣ 18

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Βiv

Ανάπτυξη, εφαρμογή και πιστοποίηση Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης σε 157 ελαιοπαραγωγούς της Ο.Ε.Φ. σύμφωνα με τα εθνικά πρότυπα AGRO 2.1 & AGRO 2.2/3 και ανάπτυξη και εφαρμογή Συστήματος βιολογικής καλλιέργειας στο 15% της Ο.Ε.Φ.

 • Συμπλήρωση 157 τετραδίων παραγωγών
 • Επικαιροποίηση και διανομή εγχειριδίου οδηγιών σε 157 παραγωγούς
 • Ομαδικές εκπαιδεύσεις παραγωγών στις 05/02/2018 και 23/02/2018
 • Ατομική κατάρτιση των παραγωγών
 • Εσωτερική επιθεώρηση του ΣΟΔ από τις 06/11/2017 έως τις 24/11/2017
 • Χημικές αναλύσεις υπολειμματικότητας σε 13 δείγματα καρπού
 • Αναλύσεις 13 δειγμάτων εδάφους σε ό,τι αφορά τις φυσικοχημικές ιδιότητες και τα θρεπτικά συστατικά του εδάφους
 • Επιτυχής επιθεώρηση από τον ανεξάρτητο φορέα EQA HELLAS στις 13/03/2018 στο εφαρμοζόμενο ΣΟΔ και στους παραγωγούς
 • Έκδοση επικαιροποιημένης λίστα πιστοποιημένων παραγωγών
 • Αξιολόγηση εφαρμογής της δράσης – τεστ γνώσεων παραγωγών 
 • Εκπαίδευση 25 παραγωγών με βάση τις αρχές της βιολογικής καλλιέργειας

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 17 – ΜΑΡΤΙΟΣ 18

Δραστηριότητα Γiii

Έργα επίδειξης που αποσκοπούν στην ανάκτηση και επαναχρησιμοποίηση των υποπροϊόντων του αγροκτήματος/ εκπαιδεύσεις παραγωγών.

 • Κατάρτιση περιεχομένου δεύτερης εκπαίδευσης με θέμα “Εναλλακτικές εφαρμογές στην ελαιοκαλλιέργεια”
 • Διεξήχθησαν εκπαιδευτικά σεμινάρια για τους 157 παραγωγούς στις 05/02/2018 με θέμα “Προστασία υδάτινων πόρων” και στις 23/02/2018 με θέμα “Εναλλακτικές εφαρμογές στην ελαιοκαλλιέργεια” 
 • Ατομικές καταρτίσεις για τους παραγωγούς

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 17 – ΜΑΡΤΙΟΣ 18

Δραστηριότητα ΣΤi 

Επικοινωνία του προγράμματος

 • Δημιουργία ενημερωτικού απολογιστικού εντύπου
 • Ανανέωση και εμπλουτισμός της θεματικής ιστοσελίδας

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2017 – ΜΑΡΤΙΟΣ 2018

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Βiv

Ανάπτυξη, εφαρμογή και πιστοποίηση Συστήματος Ολοκληρωμένης
Διαχείρισης σε 157 ελαιοπαραγωγούς της Ο.Ε.Φ. σύμφωνα με τα εθνικά πρότυπα AGRO 2.1
& AGRO 2.2/3 και ανάπτυξη και εφαρμογή Συστήματος βιολογικής καλλιέργειας στο 15%
της Ο.Ε.Φ.

 

• Συμπλήρωση 157 τετραδίων παραγωγών
• Επικαιροποίηση και διανομή εγχειριδίου οδηγιών σε 157 παραγωγούς
• Ομαδικές εκπαιδεύσεις παραγωγών στις 05/02/2018 και 23/02/2018
• Ατομική κατάρτιση των παραγωγών
• Εσωτερική επιθεώρηση του ΣΟΔ από τις 06/11/2017 έως τις 24/11/2017
• Χημικές αναλύσεις υπολειμματικότητας σε 13 δείγματα καρπού
• Αναλύσεις 13 δειγμάτων εδάφους σε ό,τι αφορά τις φυσικοχημικές ιδιότητες και τα
θρεπτικά συστατικά του εδάφους
• Επιτυχής επιθεώρηση από τον ανεξάρτητο φορέα EQA HELLAS στις 13/03/2018 στο
εφαρμοζόμενο ΣΟΔ και στους παραγωγούς
• Έκδοση επικαιροποιημένης λίστα πιστοποιημένων παραγωγών
• Αξιολόγηση εφαρμογής της δράσης – τεστ γνώσεων παραγωγών
• Εκπαίδευση 25 παραγωγών με βάση τις αρχές της βιολογικής καλλιέργειας

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2017 – ΜΑΡΤΙΟΣ 2018

Δραστηριότητα Γiii

Έργα επίδειξης που αποσκοπούν στην ανάκτηση και
επαναχρησιμοποίηση των υποπροϊόντων του αγροκτήματος/ εκπαιδεύσεις
παραγωγών

Κατάρτιση περιεχομένου δεύτερης εκπαίδευσης με θέμα “Εναλλακτικές εφαρμογές
στην ελαιοκαλλιέργεια”
• Διεξήχθησαν εκπαιδευτικά σεμινάρια για τους 157 παραγωγούς στις 05/02/2018 με
θέμα “Προστασία υδάτινων πόρων” και στις 23/02/2018 με θέμα “Εναλλακτικές
εφαρμογές στην ελαιοκαλλιέργεια”
• Ατομικές καταρτίσεις για τους παραγωγούς

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2017 – ΜΑΡΤΙΟΣ 2018

Δραστηριότητα ΣΤi – Επικοινωνία του προγράμματος

• Δημιουργία ενημερωτικού απολογιστικού εντύπου
• Ανανέωση και εμπλουτισμός της θεματικής ιστοσελίδας

Skip to content