ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΑΕ | ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
16078
page-template-default,page,page-id-16078,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-7.1,wpb-js-composer js-comp-ver-5.1.1,vc_responsive
Δράση Γiii - Εκπαίδευση παραγωγών - μελών της Ο.Π. - 26/09/2022

Εκπαίδευση παραγωγών – μελών της Ο.Π. Συνεργαζόμενοι Παραγωγοί Α.Ε. στο πλαίσιο του 2ου έτους εφαρμογής του εγκεκριμένου προγράμματος εργασίας Ο.Ε.Φ. περιόδου 2021 – 2022 για τη Δράση Γiii – Διεξαγωγή μαθημάτων κατάρτισης επιτόπου στον αγρό. Η εκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί στo Δημαρχείο στις 19:00 .

Η θεματολογία της εκπαίδευσης αφορά:

 • Εχθροί της ελιάς- Αντιμετώπιση του δάκου
 • Τρόποι προστασίας του περιβάλλοντος
 • Ολοκληρωμένη φυτοπροστασία
 • Αξιοποίηση υποπροϊόντων καλλιέργειας
 • Βελτιωμένες τεχνικές άρδευσης – προστασία υδάτων
 • Αναγκαιότητα συντήρησης αγροτικών μηχανήματων
Δράση Βiv - Εκπαίδευση παραγωγών - μελών της Ο.Π. - 14/07/2022

Εκπαίδευση παραγωγών – μελών της Ο.Π. Συνεργαζόμενοι Παραγωγοί Α.Ε. στο πλαίσιο του 2ου έτους εφαρμογής του εγκεκριμένου προγράμματος εργασίας Ο.Ε.Φ. περιόδου 2021 – 2022 για τη Δράση Βiv- Ανάπτυξη, εφαρμογή & πιστοποίηση Συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης σε ελαιοπαραγωγούς της Ο.Ε.Φ. . Η εκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί στo καφενείο “Δροσιά” στις 19:00 .

Η θεματολογία της εκπαίδευσης αφορά:

 • Πολιτική-Καθήκοντα αρμοδιότητες
 • Τετράδιο Παραγωγών
 • Λίπανση-Φυτοπροστασία-Αποθήκευση
 • Καλλιεργητικές τεχνικές-Άρδευση
 • Συγκομιδή-Ινχηλασιμότητα
 • Κανόνες Υγιεινής & Ασφάλειας-Πρώτες βοήθειες
 • Συντήρηση γεωργικού εξοπλισμού
Δράση Βii - Εκπαίδευση παραγωγών - μελών της Ο.Π. - 27/06/2022

Εκπαίδευση παραγωγών – μελών της Ο.Π. Συνεργαζόμενοι Παραγωγοί Α.Ε.  στο πλαίσιο του 2ου έτους εφαρμογής του εγκεκριμένου προγράμματος εργασίας Ο.Ε.Φ. περιόδου 2021 – 2022 για τη Δράση Βii – Πιλοτική ανάπτυξη και εφαρμογή συστήματος λίπανσης. Η εκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί στο Δημαρχείο στις 19:00.

Η θεματολογία της εκπαίδευσης αφορά:

 • Προσδιορισμός Θρεπτικών αναγκών καλλιέργειας
 • Αναγνώριση συμπτωμάτων τροφοπενίας
 • Μεθοδολογία Δειγματοληψία εδάφους
 • Ανάπτυξη οδηγίας λύπανσης & Ερμηνείας αποτελεσμάτων
Εκπαίδευση παραγωγών - μελών της Ο.Π. - 02/02/2022

Εκπαίδευση παραγωγών – μελών της Ο.Π. ΣΥΝΕ.ΠΑ Α.Ε.- 26/01/2022 και ώρα 19:00 για τις  Δράσεις Γiii – Ei. Για την παρακολούθηση της εκπαίδευσης πατήστε https://live.e-mathisi.com/

Εκπαίδευση παραγωγών - μελών της Ο.Π. - 26/01/2022

Εκπαίδευση παραγωγών – μελών της Ο.Π. ΣΥΝΕ.ΠΑ Α.Ε.- 26/01/2022 και ώρα 19:00 για την   Δράση Βii. Για την παρακολούθηση της εκπαίδευσης πατήστε https://live.e-mathisi.com/

Εκπαίδευση παραγωγών - μελών της Ο.Π. - 24/01/2022

Εκπαίδευση παραγωγών – μελών της Ο.Π. ΣΥΝΕ.ΠΑ Α.Ε.- 24/01/2022 και ώρα 19:00 για την   Δράση Biv. Για την παρακολούθηση της εκπαίδευσης πατήστε https://live.e-mathisi.com/

Προσκλήσεις ΟΕΦ 2021-2022

Πρόσκληση 1

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή Συμβούλου Διαχείρισης για την υποστήριξη της Ο.Ε.Φ. ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ Α.Ε. στην εφαρμογή των δραστηριοτήτων του εγκεκριμένου προγράμματος εργασίας της στο πλαίσιο των Καν. (ΕΕ) 611/2014 και 615/2014 της Επιτροπής, όπως ισχύουν, για την διετία 2021- 2022.

Για να δείτε την Πρόσκληση πατήστε ΕΔΩ

Για να δείτε το αποτέλεσμα της πρόσκλησης πατήστε ΕΔΩ

Πρόσκληση 2

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή Αναδόχου με σκοπό την υποστήριξη της Ο.Ε.Φ. ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ Α.Ε. για την υλοποίηση δραστηριοτήτων που αφορούν έργα παροχής υπηρεσιών στο πλαίσιο του εγκεκριμένου προγράμματος εργασίας της βάσει των Καν. (ΕΕ) 611/2014 και 615/2014 της Επιτροπής, όπως ισχύουν, για την διετία 2021-2022.

Για να δείτε την Πρόσκληση πατήστε ΕΔΩ

Για να δείτε το αποτέλεσμα της πρόσκλησης πατήστε ΕΔΩ

Πρόσκληση 3

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το έργο της δράσης Δi.3 με τίτλο «Προμήθεια ψαλιδιών κλαδέματος» του εγκεκριμένου προγράμματος εργασίας της Ο.Ε.Φ. ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ Α.Ε. βάσει των Καν. (ΕΕ) 611/14 και 615/14 της Επιτροπής, όπως ισχύουν, περιόδου 2021-2022.

Για να δείτε την Πρόσκληση πατήστε ΕΔΩ

Για να δείτε το αποτέλεσμα της πρόσκλησης πατήστε ΕΔΩ

Πρόσκληση 4

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το έργο της δράσης Δi.4 με τίτλο «Προμήθεια χειροδηγούμενου καταστροφέα» του εγκεκριμένου προγράμματος εργασίας της Ο.Ε.Φ. ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ Α.Ε. βάσει των Καν. (ΕΕ) 611/14 και 615/14 της Επιτροπής, όπως ισχύουν, περιόδου 2021-2022.

Για να δείτε την Πρόσκληση πατήστε ΕΔΩ

Για να δείτε το αποτέλεσμα της πρόσκλησης πατήστε ΕΔΩ

Πρόσκληση 5

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το έργο της δράσης Δi.2 με τίτλο «Προμήθεια αλυσοπρίονων» του εγκεκριμένου προγράμματος εργασίας της Ο.Ε.Φ. ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ Α.Ε. βάσει των Καν. (ΕΕ) 611/14 και 615/14 της Επιτροπής, όπως ισχύουν, περιόδου 2021-2022. Για να δείτε την Πρόσκληση πατήστε ΕΔΩ

Για να δείτε το αποτέλεσμα της πρόσκλησης πατήστε ΕΔΩ

Πρόσκληση 6

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το έργο της δράσης Δi.4 με τίτλο «Προμήθεια ελαιοραβδιστικών » του εγκεκριμένου προγράμματος εργασίας της Ο . Ε . Φ . ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ Α.Ε. βάσει των Καν. (ΕΕ) 611/14 και 615/14 της Επιτροπής, όπως ισχύουν, περιόδου 2021-2022. Για να δείτε την Πρόσκληση πατήστε ΕΔΩ

Για να δείτε το αποτέλεσμα της πρόσκλησης πατήστε ΕΔΩ

Πρόσκληση 7

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το έργο της δράσης Δiv με τίτλο «Προμήθεια ανοξείδωτων δεξαμενών» του εγκεκριμένου προγράμματος εργασίας της Ο.Ε.Φ. ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ Α.Ε. βάσει των Καν. (ΕΕ) 611/14 και 615/14 της Επιτροπής, όπως ισχύουν, περιόδου 2021-2022. Για να δείτε την Πρόσκληση πατήστε ΕΔΩ

Για να δείτε το αποτέλεσμα της πρόσκλησης πατήστε ΕΔΩ

Προσκλήσεις ΟΕΦ 2018-2021

Πρόσκληση 1

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για την επιλογή Συμβούλου Διαχείρισης για την υποστήριξη της Ο.Ε.Φ.

Για να δείτε την Πρόσκληση πατήστε ΕΔΩ

Για να δείτε το Αποτέλεσμα της Πρόσκλησης πατήστε  ΕΔΩ

Πρόσκληση 2

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για την επιλογή Αναδόχου με σκοπό την υποστήριξη της Ο.Ε.Φ.

Για να δείτε την Πρόσκληση πατήστε ΕΔΩ

Για να δείτε το Αποτέλεσμα της Πρόσκλησης πατήστε ΕΔΩ

Πρόσκληση 3

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για την προμήθεια πάγιου εξοπλισμού στο πλαίσιο του τομέα Β

Για να δείτε την Πρόσκληση πατήστε ΕΔΩ

Για να δείτε το Αποτέλεσμα της Πρόσκλησης πατήστε ΕΔΩ

Πρόσκληση 4

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για την προμήθεια πάγιου εξοπλισμού στο πλαίσιο του τομέα Δ

Για να δείτε την Πρόσκληση πατήστε ΕΔΩ

Για να δείτε το Αποτέλεσμα της Πρόσκλησης πατήστε ΕΔΩ

Πρόσκληση 5

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για το έργο της δράσης Δi.1 με τίτλο “Προμήθεια ελαιοδιχτυών”

Για να δείτε την Πρόσκληση πατήστε ΕΔΩ

Για να δείτε το Αποτέλεσμα της Πρόσκλησης πατήστε ΕΔΩ

Πρόσκληση 6

 Εκδήλωση ενδιαφέροντος για το έργο της δράσης Δi.3 με τίτλο “Προμήθεια ελαιοραβδιστικών”

Για να δείτε την Πρόσκληση πατήστε ΕΔΩ

Για να δείτε το Αποτέλεσμα της Πρόσκλησης πατήστε ΕΔΩ

Πρόσκληση 7

 Εκδήλωση ενδιαφέροντος για την προμήθεια πάγιου εξοπλισμού μέσω της δράσης Βiv με τίτλο “Ανάπτυξη, εφαρμογή και πιστοποίηση Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης σε ελαιοπαραγωγούς της Ο.Ε.Φ. 

Για να δείτε την Πρόσκληση πατήστε ΕΔΩ

Για να δείτε το Αποτέλεσμα της Πρόσκλησης πατήστε ΕΔΩ

Τεχνικά Δελτία ΟΕΦ 2018-'21

Τεχνικό Δελτίο Δράσης Bii.1

Τεχνικό δελτίο για την επιλογή Αναδόχου για την υλοποίηση του έργου της δραστηριότητας Bii.1 με τίτλο “Πιλοτική ανάπτυξη και εφαρμογή συστήματος λίπανσης σε ελαιοπαραγωγούς της Ο.Ε.Φ.”

Για να δείτε το Τεχνικό Δελτίο πατήστε ΕΔΩ

Τεχνικό Δελτίο Δράσης Bii.2

Τεχνικό Δελτίο για την επιλογή Αναδόχου για την υλοποίηση του έργου της δραστηριότητας Bii.2 με τίτλο “Επεξεργασία και αξιοποίηση υπολειμμάτων κλαδέματος σε ελαιοπαραγωγούς της Ο.Ε.Φ.”

Για να δείτε το Τεχνικό Δελτίο πατήστε ΕΔΩ

Τεχνικό Δελτίο Δράσης Bii.3

Τεχνικό Δελτίο για την επιλογή Αναδόχου για την υλοποίηση του έργου της δραστηριότητας Bii.3 με τίτλο “Πιλοτική εφαρμογή για την σύζευξη ελαιοκαλλιέργειας και κτηνοτροφίας σε ελαιοπαραγωγούς της Ο.Ε.Φ.”

Για να δείτε το Τεχνικό Δελτίο πατήστε ΕΔΩ

Τεχνικό Δελτίο Δράσης Biii

Τεχνικό Δελτίο για την επιλογή Αναδόχου για την υλοποίηση του έργου της

δραστηριότητας Βiii με τίτλο “Προμήθεια δακοπαγίδων”

Για να δείτε το Τεχνικό Δελτίο πατήστε ΕΔΩ

Τεχνικό Δελτίο Δράσης Biv

Τεχνικό Δελτίο για την επιλογή Αναδόχου για την υλοποίηση του έργου της δραστηριότητας Biv με τίτλο “Ανάπτυξη, εφαρμογή και πιστοποίηση Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης σε ελαιοπαραγωγούς της Ο.Ε.Φ. σύμφωνα με τα εθνικά πρότυπα AGRO 2.1 & AGRO 2.2/3”- Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού

Για να δείτε το Τεχνικό Δελτίο πατήστε ΕΔΩ

Τεχνικό Δελτίο Δράσης Γiii.1

Τεχνικό Δελτίο για την επιλογή Αναδόχου για την υλοποίηση του έργου της δραστηριότητας Γiii.1 με τίτλο “Διεξαγωγή μαθημάτων κατάρτισης επιτόπου στον αγρό για τους παραγωγούς της ΟΕΦ”

Για να δείτε το Τεχνικό Δελτίο πατήστε ΕΔΩ

Τεχνικό Δελτίο Δράσης Γiii.2

Τεχνικό Δελτίο για την επιλογή Αναδόχου για την υλοποίηση του έργου της δραστηριότητας Γiii.2 με τίτλο “Ετήσια μέτρηση ανθρακικού αποτυπώματος/Δημιουργία κλιματικά ουδέτερου προϊόντος”

Για να δείτε το Τεχνικό Δελτίο πατήστε ΕΔΩ

Τεχνικό Δελτίο Δράσης Γiv

Τεχνικό Δελτίο για την επιλογή Αναδόχου για την υλοποίηση του έργου της δραστηριότητας Γiv με τίτλο “Χρήση ειδικού εργαλείου για την κατάρτιση και επικοινωνία των παραγωγών”

Για να δείτε το Τεχνικό Δελτίο πατήστε ΕΔΩ

Τεχνικό Δελτίο Δράσης Δi.2

Τεχνικό Δελτίο για την επιλογή Αναδόχου για την υλοποίηση του έργου της

δραστηριότητας Δi.2 με τίτλο “Προμήθεια πλαστικών κλουβιών”

Για να δείτε το Τεχνικό Δελτίο πατήστε ΕΔΩ

Τεχνικό Δελτίο Δράσης Δi.4

Τεχνικό Δελτίο για την επιλογή Αναδόχου για την υλοποίηση του έργου της

δραστηριότητας Δi.4 με τίτλο “Προμήθεια αλυσοπριόνων”

Για να δείτε το Τεχνικό Δελτίο πατήστε ΕΔΩ

Τεχνικό Δελτίο Δράσης Δi.5

Τεχνικό Δελτίο για την επιλογή Αναδόχου για την υλοποίηση του έργου της

δραστηριότητας Δi.5 με τίτλο “Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας”

Για να δείτε το Τεχνικό Δελτίο πατήστε ΕΔΩ

Τεχνικό Δελτίο Δράσης Δi.6

Teχνικό Δελτίοι για την επιλογή Αναδόχου για την υλοποίηση του έργου της

δραστηριότητας Δi.6 με τίτλο “Προμήθεια θρυμματιστών κλαδιών”

Για να δείτε το Τεχνικό Δελτίο πατήστε ΕΔΩ

Τεχνικό Δελτίο Δράσης Εi

Τεχνικό Δελτίο για την επιλογή Αναδόχου για την υλοποίηση του έργου της δραστηριότητας Ei με τίτλο “Ανάπτυξη & εφαρμογή συστήματος ιχνηλασιμότητας σε παραγωγούς της ΟΕΦ”

Για να δείτε το Τεχνικό Δελτίο πατήστε ΕΔΩ

Τεχνικό Δελτίο Δράσης ΣΤi

Τεχνικό Δελτίο για την επιλογή Αναδόχου για την υλοποίηση του έργου της δραστηριότητας ΣΤi με τίτλο “Διάδοση πληροφοριών σχετικά με τα μέτρα που λαμβάνουν οι δικαιούχοι οργανώσεις για τη βελτίωση της ποιότητας του ελαιολάδου και των επιτραπέζιων ελιών”

Για να δείτε το Τεχνικό Δελτίο πατήστε ΕΔΩ

Τεχνικό Δελτίο Δράσης ΣΤii

Τεχνικό Δελτίο για την επιλογή Αναδόχου για την υλοποίηση του έργου της δραστηριότητας ΣΤii με τίτλο “Προβολή και Προώθηση μέσω Νέων Ψηφιακών Εργαλείων”

Για να δείτε το Τεχνικό Δελτίο πατήστε ΕΔΩ

Δημοσιογραφική επίσκεψη στις 14 Δεκεμβρίου 2016 
Κιάτο, 12 Δεκεμβρίου 2016
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
Την Τετάρτη, 14 Δεκεμβρίου στις 15.00 θα πραγματοποιηθεί στην Οργάνωση Παραγωγών Ελαιολάδου και Επιτραπέζιας Ελιάς Μπουλουγουράς Νικόλαος & Σια ΑΕ (Διεύθυνση: Εθνικής Αντιστάσεων 31-33 Κιάτο, ΤΚ 20200) συνάντηση για τους δημοσιογράφους και τα Μέσα της περιοχής, με στόχο την ενημέρωση τους από τον Πρόεδρο, κ. Βασίλη Παπαβασιλείου, για την πορεία εξέλιξης του Προγράμματος ΟΕΦ 2016-2017, τους στόχους που έχουν επιτευχθεί και όσους νέους έχουν τεθεί, τον εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού των εγκαταστάσεων και των παραγωγών, την κατάρτιση των παραγωγών κλπ.

Ομαδική Εκπαίδευση ελαιοπαραγωγών στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων Β.iv “Ανάπτυξη, εφαρμογή και πιστοποίηση Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης σε 157 ελαιοπαραγωγούς της Ο.Ε.Φ. σύμφωνα με τα εθνικά πρότυπα AGRO 2.1 & AGRO 2.2/3 και ανάπτυξη και εφαρμογή Συστήματος βιολογικής καλλιέργειας στο 15% της Ο.Ε.Φ.” και Γiii “Έργα επίδειξης που αποσκοπούν στην ανάκτηση και επαναχρησιμοποίηση των υποπροϊόντων του αγροκτήματος / εκπαιδεύσεις παραγωγών” του Εγκεκριμένου Προγράμματος Εργασίας Καν.(ΕΕ) 611/2014 όπως ισχύει, της Ο.Ε.Φ. ΜΠΟΥΛΟΥΓΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ.

Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι:

Biv ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

 • Πολιτική-Καθήκοντα-Αρμοδιότητες
 • Τετράδιο Παραγωγών
 • Λίπανση-Φυτοπροστασία-Αποθήκευση
 • Καλλιεργητικές τεχνικές-Άρδευση
 • Συγκομιδή-Κανόνες Υγιεινής

Biv ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

 • Αρχές Βιολογικής Γεωργίας
 • Τρόποι Μετατροπής ή εγκατάστασης ελαιώνα Βιολογικής Παραγωγής
 • Ενέργειες Βελτίωσης Χημικών και Φυσικών Ιδιοτήτων του εδάφους για βελτίωση της Θρέψης

Γiii  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

 • Μέτρα και τεχνικές για τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων κατά τη καλλιέργεια
 • Πρόληψη Δημιουργίας Αποβλήτων
 • Εξοικονόμηση νερού
 • Μείωση, ανακύκλωση και αξιοποίηση των υποπροϊόντων επεξεργασίας ελιάς (πχ. κατσίγαρος, λύματα ελαιοτριβείου)
 • Μείωση αγροχημικών μέσων και χρήση φυσικών πρακτικών

Πέμπτη 28 Ιανουαρίου 2016, ώρα 18.00

Καφέ Νικητάκου Ευάγγελου, Περιοχή Νεμέας

ΥΠΟΣΕΛΙΔΑ-ΣΥΝΕΠΑ
Skip to content