ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΑΕ | ΟΕΦ 2021-2022
18516
page-template-default,page,page-id-18516,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-7.1,wpb-js-composer js-comp-ver-5.1.1,vc_responsive

Ο.Ε.Φ. 2021-2022

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2ου ΕΤΟΥΣ

Ο.Ε.Φ. ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ Α.Ε.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ  ΓΙΑ ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΤΟΣ

 

Δράση Βii – Πιλοτική ανάπτυξη και εφαρμογή συστήματος λίπανσης σε ελαιοπαραγωγούς της Ο.Ε.Φ.

Η Ο.Ε.Φ. μέσω της εφαρμογής της δράσης Βii αποσκοπεί στην ορθή, οικονομική και στοχευμένη λίπανση της ελαιοκαλλιέργειας που προκύπτει από τη μείωση των άσκοπων οικονομικών εξόδων των παραγωγών της και των εισροών στο περιβάλλον. Συνοπτικά, για το 2ο έτος υλοποίησης της εν λόγω δράσης έλαβαν χώρα οι ακόλουθες ενέργειες:

 • Σύσταση της πιλοτικής ομάδας παραγωγών και καταγραφή υφιστάμενης κατάστασης
 • Δειγματοληψίες εδάφους από επιλεγμένα αγροτεμάχια
 • Αναλύσεις εδάφους ανά αγροτεμάχιο παραγωγού της πιλοτικής ομάδας
 • Προετοιμασία εκπαιδευτικού υλικού και εκπαίδευση των παραγωγών – μελών της Ο.Π.
 • Εκπαίδευση πιλοτικής ομάδας παραγωγών επιτόπου στον αγρό
 • Σύνταξη οδηγιών λίπανσης και κοινοποίηση στους παραγωγούς – μέλη της Ο.Π.

 

Δράση Βiv – Ανάπτυξη, εφαρμογή και πιστοποίηση Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης σε ελαιοπαραγωγούς της Ο.Ε.Φ. σύμφωνα με τα εθνικά πρότυπα AGRO 2 (2.1 &  2.2)

Η Ο.Ε.Φ. μέσω της εφαρμογής της δράσης Βiv αποβλέπει στον εκσυγχρονισμό της ελαιοκαλλιέργειας αλλά και στη περαιτέρω ενίσχυση των ποιοτικών χαρακτηριστικών του εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου που παράγεται στις εγκαταστάσεις του συνεταιρισμού. Συνοπτικά, για το 2ο έτος υλοποίησης της εν λόγω δράσης έλαβαν χώρα οι ακόλουθες ενέργειες:

 • Προετοιμασία συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης
 • Συγκρότηση Ομάδας Παραγωγών  και Καθορισμός Αρμοδιοτήτων
 • Συμπλήρωση ατομικών τετραδίων καταγραφών
 • Προετοιμασία εκπαιδευτικού υλικού και εκπαίδευση των παραγωγών – μελών της Ο.Π.
 • Διεξαγωγή δειγματοληψιών και αναλύσεις εδάφους και ελαιοκάρπου
 • Εσωτερικές επιθεωρήσεις των παραγωγών – μελών της Ο.Π.
 • Εσωτερική επιθεώρηση Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης
 • Ανασκόπηση Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης
 • Εξωτερική επιθεώρηση από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης
 • Έκδοση πιστοποιητικού συμμόρφωσης με το πρότυπο AGRO 2 (2.1 & 2.2)

 

Δράση  Γiii – Διεξαγωγή μαθημάτων κατάρτισης επιτόπου στον αγρό για τους παραγωγούς της Ο.Ε.Φ.

Στο πλαίσιο της δράσης Γiii, η Ο.Ε.Φ. στοχεύει στην εκπαίδευση των παραγωγών – μελών της σε σύγχρονες μεθόδους ελαιοκαλλιέργειας, στοχεύοντας στην αγρονομική απόδοση των παραγωγών στο χωράφι και στη χρήση φιλοπεριβαλλοντικών μεθόδων που στοχεύουν στην διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος. Συνοπτικά, για το 2ο έτος υλοποίησης της εν λόγω δράσης έλαβαν χώρα οι ακόλουθες ενέργειες:

 • Προετοιμασία εκπαιδευτικού υλικού και εκπαίδευση των παραγωγών – μελών της Ο.Π.
 • Διανομή εκπαιδευτικού υλικού στους παραγωγούς – μέλη της Ο.Π.

 

Δράση Δi.2 – Προμήθεια αλυσοπρίονων

Η Ο.Ε.Φ., κατά το 2ο έτος του προγράμματος και με την εφαρμογή της δράσης Δi.2, προμηθεύτηκε είκοσι οκτώ (28) αλυσοπρίονα Husqvarna T540iXP-14’’. Ο εξοπλισμός διατέθηκε σε παραγωγούς – μέλη της Ο.Ε.Φ.

 

Δράση Δi.4 – Προμήθεια ελαιοραβδιστικών

Η Ο.Ε.Φ., κατά το 2ο έτος του προγράμματος και με την εφαρμογή της δράσης Δi.4, προμηθεύτηκε εκατόν επτά (107) ελαιοραβδιστικά μπαταρίας τύπου χτένας SUPER POWER 555L, του οίκου Davide e Luigi Volpi S.p.a. Ο εξοπλισμός διατέθηκε σε παραγωγούς – μέλη της Ο.Ε.Φ.

 

Δράση Δi.6 – Προμήθεια ψαλιδιών κλαδέματος

Κατά τη διάρκεια του 2ου έτους, η Ο.Ε.Φ. με την εφαρμογή της δράσης Δi.6, προχώρησε στην προμήθεια έξι (6) ψαλιδιών κλαδέματος ELECTROCOUP F3015. Ο εξοπλισμός διατέθηκε σε παραγωγούς – μέλη της Ο.Ε.Φ.

 

Δράση Εi – Ανάπτυξη & εφαρμογή συστήματος ιχνηλασιμότητας σε επίπεδο παραγωγού

Η Ο.Ε.Φ. μέσω της εφαρμογής της δράσης Ei στοχεύει στο σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εφαρμογή συστήματος ιχνηλασιμότητας σε επίπεδο παραγωγού. Με τον τρόπο αυτό δίνεται η δυνατότητα αναδρομής στο ιστορικό παραγωγής του συγκεκριμένου προϊόντος μέσω μιας συνεχούς ροής καταγεγραμμένων στοιχείων που αφορά όλες τις καλλιεργητικές πρακτικές που ακολουθήθηκαν από τον κάθε παραγωγό με πληροφορίες που αφορούν τη λίπανση, την άρδευση, τις ημερομηνίες συγκομιδής, το μέσο συγκομιδής, τη μεταφορά του καρπού στο σημείο επεξεργασίας κ.λπ. Συνοπτικά, για το 2ο έτος υλοποίησης της εν λόγω δράσης έλαβαν χώρα οι ακόλουθες ενέργειες:

 • Προετοιμασία εκπαιδευτικού υλικού και εκπαίδευση των παραγωγών – μελών της Ο.Π.
 • Ηλεκτρονικό σύστημα ιχνηλασιμότητας
 • Σχεδιασμός τετραδίων ιχνηλασιμότητας και διανομή στους παραγωγούς
 • Συλλογή δεδομένων μέσω της συμπλήρωσης των ατομικών τετραδίων ιχνηλασιμότητας

 

Δράση ΣTiΕπικοινωνιακό πρόγραμμα της Ο.Ε.Φ.

Η Ο.Ε.Φ. στο πλαίσιο υλοποίησης ενός στοχευμένου πλάνου επικοινωνίας, για το 2ο έτος του προγράμματος, πραγματοποίησε τις ακόλουθες ενέργειες:

 • Καταγραφή αναγκών και προετοιμασία επαγγελματικής φωτογράφισης
 • Δημιουργική πρόταση/προσχέδιο, αποδοχή και εφαρμογή εταιρικής ταυτότητας
 • Συγκέντρωση και αξιολόγηση υλικού, επεξεργασία δημιουργικών προτάσεων κατόπιν προσδιορισμού θεματικών αξόνων για την προετοιμασία του εντύπου προβολής

 

Δράση ΣTiiΠροβολή και προώθηση των δράσεων της Ο.Ε.Φ.

Στα πλαίσια εφαρμογής της δράσης ΣΤii για το 2ο έτος, η Ο.Ε.Φ. προχώρησε στον ανασχεδιασμό και την τακτική ενημέρωση της θεματικής ιστοσελίδας της Ο.Ε.Φ http://makena.gr//. Έγιναν αλλαγές στη δομή του μενού και το περιεχόμενο, καθώς και ανανέωση και εμπλουτισμός των στοιχείων της ιστοσελίδας βάσει της εξέλιξης του προγράμματος και την υλοποίηση των δράσεων.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1ου ΕΤΟΥΣ

Δράση ΒiiΠιλοτική ανάπτυξη και εφαρμογή συστήματος λίπανσης σε ελαιοπαραγωγούς της Ο.Ε.Φ.

 

Η Ο.Ε.Φ. μέσω της εφαρμογής της δράσης Βii αποσκοπεί στην ορθή, οικονομική και στοχευμένη λίπανση της ελαιοκαλλιέργειας που προκύπτει από τη μείωση των άσκοπων οικονομικών εξόδων των παραγωγών της και των εισροών στο περιβάλλον. Συνοπτικά, για το 1ο έτος υλοποίησης της εν λόγω δράσης έλαβαν χώρα οι ακόλουθες ενέργειες:

 

 • Σύσταση της πιλοτικής ομάδας παραγωγών και καταγραφή υφιστάμενης κατάστασης
 • Δειγματοληψίες εδάφους από επιλεγμένα αγροτεμάχια
 • Αναλύσεις εδάφους ανά αγροτεμάχιο παραγωγού της πιλοτικής ομάδας
 • Προετοιμασία εκπαιδευτικού υλικού και εκπαίδευση των παραγωγών – μελών της Ο.Π.
 • Εκπαίδευση πιλοτικής ομάδας παραγωγών επιτόπου στον αγρό
 • Σύνταξη οδηγιών λίπανσης και κοινοποίηση στους παραγωγούς – μέλη της Ο.Π.

 

 

Δράση Βiv – Ανάπτυξη, εφαρμογή και πιστοποίηση Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης σε ελαιοπαραγωγούς της Ο.Ε.Φ. σύμφωνα με τα εθνικά πρότυπα AGRO 2 (2.1 &  2.2)

 

Η Ο.Ε.Φ. μέσω της εφαρμογής της δράσης Βiv αποβλέπει στον εκσυγχρονισμό της ελαιοκαλλιέργειας αλλά και στη περαιτέρω ενίσχυση των ποιοτικών χαρακτηριστικών του εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου που παράγεται στις εγκαταστάσεις του συνεταιρισμού. Συνοπτικά, για το 1ο έτος υλοποίησης της εν λόγω δράσης έλαβαν χώρα οι ακόλουθες ενέργειες:

 

 • Προετοιμασία συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης
 • Συγκρότηση Ομάδας Παραγωγών και Καθορισμός Αρμοδιοτήτων
 • Συμπλήρωση ατομικών τετραδίων καταγραφών
 • Προετοιμασία εκπαιδευτικού υλικού και εκπαίδευση των παραγωγών – μελών της Ο.Π.
 • Διεξαγωγή δειγματοληψιών και αναλύσεις εδάφους και ελαιοκάρπου
 • Εσωτερικές επιθεωρήσεις των παραγωγών – μελών της Ο.Π.
 • Εσωτερική επιθεώρηση Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης
 • Ανασκόπηση Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης
 • Εξωτερική επιθεώρηση από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης
 • Έκδοση πιστοποιητικού συμμόρφωσης με το πρότυπο AGRO 2 (2.1 & 2.2)

 

Δράση  Γiii – Διεξαγωγή μαθημάτων κατάρτισης επιτόπου στον αγρό για τους παραγωγούς της Ο.Ε.Φ.

 

Στο πλαίσιο της δράσης Γiii, η Ο.Ε.Φ. στοχεύει στην εκπαίδευση των παραγωγών – μελών της σε σύγχρονες μεθόδους ελαιοκαλλιέργειας, στοχεύοντας στην αγρονομική απόδοση των παραγωγών στο χωράφι και στη χρήση φιλοπεριβαλλοντικών μεθόδων που στοχεύουν στην διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος. Συνοπτικά, για το 1ο έτος υλοποίησης της εν λόγω δράσης έλαβαν χώρα οι ακόλουθες ενέργειες:

 

 • Προετοιμασία εκπαιδευτικού υλικού και εκπαίδευση των παραγωγών – μελών της Ο.Π.
 • Διανομή εκπαιδευτικού υλικού στους παραγωγούς – μέλη της Ο.Π.

 

Δράση Δi.2Προμήθεια αλυσοπρίονων

 

Η Ο.Ε.Φ., κατά το 1ο έτος του προγράμματος και με την εφαρμογή της δράσης Δi.2, προμηθεύτηκε δεκατέσσερα (14) αλυσοπρίονα Husqvarna T540iXP-14’’. Ο εξοπλισμός διατέθηκε σε παραγωγούς – μέλη της Ο.Ε.Φ.

 

 

Δράση Δi.4Προμήθεια ελαιοραβδιστικών

 

Η Ο.Ε.Φ., κατά το 1ο έτος του προγράμματος και με την εφαρμογή της δράσης Δi.4, προμηθεύτηκε πενήντα εννέα (59) ελαιοραβδιστικά μπαταρίας τύπου χτένας SUPER POWER 555L, του οίκου Davide e Luigi Volpi S.p.a. Ο εξοπλισμός διατέθηκε σε παραγωγούς – μέλη της Ο.Ε.Φ.

 

Δράση Δi.6Προμήθεια ψαλιδιών κλαδέματος

 

Κατά τη διάρκεια του 1ου έτους, η Ο.Ε.Φ. με την εφαρμογή της δράσης Δi.6, προχώρησε στην προμήθεια τεσσάρων (4) ψαλιδιών κλαδέματος ELECTROCOUP F3015. Ο εξοπλισμός διατέθηκε σε παραγωγούς – μέλη της Ο.Ε.Φ.

 

Δράση Δi.7Προμήθεια χειροδηγούμενου καταστροφέα

 

Κατά τη διάρκεια του 1ου έτους, η Ο.Ε.Φ. με την εφαρμογή της δράσης Δi.7, προχώρησε στην προμήθεια ενός (1) χειροδηγούμενου, βενζινοκίνητου καταστροφέα αγριόχορτων-κλαδιών, ιταλικής κατασκευής του οίκου S.E.P., τύπου G775, μοντέλο HONDA GX340.

 

Δράση ΔivΠρομήθεια ελαιοραβδιστικών

 

Η Ο.Ε.Φ., κατά το 1ο έτος του προγράμματος και με την εφαρμογή της δράσης Δiv, προμηθεύτηκε είκοσι μία (21) ανοξείδωτες δεξαμενές αποθήκευσης ελαιολάδου, χωρητικότητας 500Lt, είκοσι (20) ανοξείδωτες δεξαμενές αποθήκευσης ελαιολάδου, χωρητικότητας 1.000Lt και τέσσερις (4) ανοξείδωτες δεξαμενές αποθήκευσης ελαιολάδου, χωρητικότητας 10.000Lt.

 

Δράση Εi Ανάπτυξη & εφαρμογή συστήματος ιχνηλασιμότητας σε επίπεδο παραγωγού

 

Η Ο.Ε.Φ. μέσω της εφαρμογής της δράσης Ei στοχεύει στο σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εφαρμογή συστήματος ιχνηλασιμότητας σε επίπεδο παραγωγού. Με τον τρόπο αυτό δίνεται η δυνατότητα αναδρομής στο ιστορικό παραγωγής του συγκεκριμένου προϊόντος μέσω μιας συνεχούς ροής καταγεγραμμένων στοιχείων που αφορά όλες τις καλλιεργητικές πρακτικές που ακολουθήθηκαν από τον κάθε παραγωγό με πληροφορίες που αφορούν τη λίπανση, την άρδευση, τις ημερομηνίες συγκομιδής, το μέσο συγκομιδής, τη μεταφορά του καρπού στο σημείο επεξεργασίας κ.λπ. Συνοπτικά, για το 1ο έτος υλοποίησης της εν λόγω δράσης έλαβαν χώρα οι ακόλουθες ενέργειες:

 

 • Προετοιμασία εκπαιδευτικού υλικού και εκπαίδευση των παραγωγών – μελών της Ο.Π.
 • Ηλεκτρονικό σύστημα ιχνηλασιμότητας
 • Σχεδιασμός τετραδίων ιχνηλασιμότητας και διανομή στους παραγωγούς
 • Συλλογή δεδομένων μέσω της συμπλήρωσης των ατομικών τετραδίων ιχνηλασιμότητας

 

Δράση ΣTiΕπικοινωνιακό πρόγραμμα της Ο.Ε.Φ.

 

Η Ο.Ε.Φ. στο πλαίσιο υλοποίησης ενός στοχευμένου πλάνου επικοινωνίας, για το 1ο έτος του προγράμματος, πραγματοποίησε τις ακόλουθες ενέργειες:

 

 • Καταγραφή αναγκών και προετοιμασία επαγγελματικής φωτογράφισης
 • Δημιουργική πρόταση/προσχέδιο, αποδοχή και εφαρμογή εταιρικής ταυτότητας
 • Συγκέντρωση και αξιολόγηση υλικού, επεξεργασία δημιουργικών προτάσεων κατόπιν προσδιορισμού θεματικών αξόνων για την προετοιμασία του εντύπου προβολής

 

 

Δράση ΣTiiΠροβολή και προώθηση των δράσεων της Ο.Ε.Φ.

 

Στα πλαίσια εφαρμογής της δράσης ΣΤii για το 1ο έτος, η Ο.Ε.Φ. προχώρησε στον ανασχεδιασμό και την τακτική ενημέρωση της θεματικής ιστοσελίδας της Ο.Ε.Φ http://makena.gr//. Έγιναν αλλαγές στη δομή του μενού και το περιεχόμενο, καθώς και ανανέωση και εμπλουτισμός των στοιχείων της ιστοσελίδας βάσει της εξέλιξης του προγράμματος και την υλοποίηση των δράσεων.

Εκπαίδευση παραγωγών - μελών της Ο.Π. ΣΥΝΕ.ΠΑ Α.Ε.- 02/02/2022 (Δράσεις Γiii, Ei)

Εκπαίδευση παραγωγών – μελών της Ο.Π. ΣΥΝΕ.ΠΑ Α.Ε. στο πλαίσιο του 1ου έτους εφαρμογής των εγκεκριμένων προγραμμάτων εργασίας Ο.Ε.Φ. περιόδου 2021-2023, βάσει των Καν. (ΕΕ) 611/2014 και 615/2014 της Επιτροπής, όπως ισχύουν. Δραστηριότητα Γiii με τίτλο “Διεξαγωγή μαθημάτων κατάρτισης επιτόπου στον αγρό” και Εi με τίτλο “Ανάπτυξη & εφαρμογή συστήματος ιχνηλασιμότητας σε επίπεδο παραγωγού”.

Εκπαίδευση παραγωγών - μελών της Ο.Π. ΣΥΝΕ.ΠΑ Α.Ε.- 26/01/2021 (Δράσεις Βii)

Εκπαίδευση παραγωγών – μελών της Ο.Π. ΣΥΝΕ.ΠΑ Α.Ε στο πλαίσιο του 1ου έτους εφαρμογής των εγκεκριμένων προγραμμάτων εργασίας Ο.Ε.Φ. περιόδου 2021-2022, βάσει των Καν. (ΕΕ) 611/2014 και 615/2014 της Επιτροπής, όπως ισχύουν. Δραστηριότητες Βii με τίτλο “Πιλοτική ανάπτυξη και εφαρμογή συστήματος λίπανσης για τους παραγωγούς της Ο.Π ΣΥΝΕ.ΠΑ Α.Ε”.

Εκπαίδευση παραγωγών - μελών της Ο.Π. - 24/01/2022 (Δράση Βiv)

Εκπαίδευση παραγωγών – μελών της Ο.Π. ΣΥΝΕ.ΠΑ Α.Ε. στο πλαίσιο του 1ου έτους εφαρμογής των εγκεκριμένων προγραμμάτων εργασίας Ο.Ε.Φ. περιόδου 2021-2022, βάσει των Καν. (ΕΕ) 611/2014 και 615/2014 της Επιτροπής, όπως ισχύουν. Δραστηριότητα Βiv με τίτλο “Ανάπτυξη, εφαρμογή και πιστοποίηση Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης σε ελαιοπαραγωγούς της Ο.Ε.Φ. σύμφωνα με τα εθνικά πρότυπα AGRO 2 (2.1 & 2.2)”.

ΥΠΟΣΕΛΙΔΑ-ΣΥΝΕΠΑ
Skip to content