ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΑΕ | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
18121
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-18121,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-7.1,wpb-js-composer js-comp-ver-5.1.1,vc_responsive
 

Στις 9 Φεβρουαρίου του 2015 η εταιρεία ΜΠΟΥΛΟΥΓΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. με διακριτικό τίτλο «ΜΑΚΕΝΑ» υπέβαλε το υπ’αρίθ 2804/9.2.2015 αίτημα στην Δ.Α.Ο.Κ. Κορινθίας για την αναγνώριση της ως Οργάνωση Παραγωγών στον τομέα του ελαιολάδου και επιτραπέζιων ελιών.

Κατόπιν εξέτασης του αιτήματος και των υποβληθέντων δικαιολογητικών, η Πρωτοβάθμια Επιτροπή Αναγνώρισης Ο.Π. της Δ.Α.Ο.Κ. Κορινθίας, εξέδωσε την υπ’αρίθ. 3062/ 13-2-2015 απόφαση αναγνώρισης της Ο.Π. Ελαιολάδου και Επιτραπέζιας Ελιάς.

Σε συνέχεια των ανωτέρω και με την ιδιότητα της Ο.Π., εγκρίθηκε στις 31.03.2015 με την υπ’αρίθ.1802/36612 ΥΑ, η συμμετοχή της Ο.Ε.Φ. Ο.Π. ΜΠΟΥΛΟΥΓΟΥΡΑΣ ΝΙΚ. & ΣΙΑ στο τριετές Πρόγραμμα Εργασίας του Καν.(ΕΕ)611/2014 και 615/2014 της Επιτροπής και στις 09.04.2015 σύναψε την υπ’αρίθ.39/2015-18 σύμβαση με τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η Οργάνωση Παραγωγών (Ο.Π.) Ελαιολάδου & Επιτραπέζιας Ελιάς της εταιρείας ΜΠΟΥΛΟΥΓΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. δημιουργήθηκε τον Φεβρουάριο του 2015 και αποτελείται από 157 ελαιοπαραγωγούς οι οποίοι καλλιεργούν 4.381 στρέμματα. Οι παραγωγοί προέρχονται από το Ξυλόκαστρο, το Κιάτο, την Κόρινθο, τη Νεμέα και το Άργος.

Μέσα από τη συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα Εργασίας και την υλοποίηση των προβλεπόμενων δράσεων, στόχος είναι η βελτίωση των ποιοτικών και ποσοτικών δεικτών, καθώς και των καλλιεργητικών μεθόδων γενικότερα.

Το Πρόγραμμα Εργασίας που υλοποιεί η Οργάνωση Παραγωγών της “ΜΠΟΥΛΟΥΓΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ” στο πλαίσιο των Καν. (ΕΕ) 611/2014 και 615/2014 για την τριετία 2015-18, περιλαμβάνει ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων για την αναβάθμιση της ελαιοκαλλιέργειας και κατ’ επέκταση του παραγόμενου προϊόντος.

Στις βασικές προτεραιότητες του Προγράμματος που ήδη είναι σε εξέλιξη, εντάσσεται ο συντονισμός και η ενίσχυση του έργου των 157 ελαιοκαλλιεργητών μελών της Οργάνωσης που στο σύνολο διαθέτουν 4.381 στρέμματα και 110.000 ελαιόδεντρα και προέρχονται από την ευρύτερη περιοχή που περιλαμβάνει το Ξυλόκαστρο, το Κιάτο, την Κόρινθο, τη Νεμέα και το Άργος.

Στην ίδια λογική κινείται η προώθηση ενός μοντέλου καλλιέργειας της ελιάς, το οποίο θα βασίζεται κατά κύριο λόγο στη χρήση φιλικών προς το περιβάλλον μεθόδων παραγωγής και τη βελτίωση των συνθηκών καλλιέργειας, μεταφοράς και αποθήκευσης της παραγωγής.

Στόχος είναι ο εκσυγχρονισμός και η περαιτέρω ενδυνάμωση της ποιότητας και της ανταγωνιστικότητας των ελαιοκομικών προϊόντων μέσα από τις ακόλουθες στοχευμένες δράσεις:

Ανάπτυξη, εφαρμογή και πιστοποίηση Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στους 157 ελαιοπαραγωγούς της Ο.Ε.Φ. σύμφωνα με τα εθνικά πρότυπα AGRO 2.1 & AGRO 2.2/3 και ανάπτυξη και εφαρμογή Συστήματος βιολογικής καλλιέργειας στο 15% της Ο.Ε.Φ.

Η Ομάδα Παραγωγών προκειμένου να ανταποκριθεί στις αυξημένες απαιτήσεις της αγοράς για ποιοτικά και ασφαλή τρόφιμα μέσα από φιλοπεριβαλλοντικές διαδικασίες, αλλά και την ανάγκη επιμόρφωσης των ελαιοπαραγωγών σε θέματα ορθής γεωργικής πρακτικής και προστασίας του περιβάλλοντος, προχωράει στην εφαρμογή Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης (ΣΟΔ).

 

Βασικός στόχος είναι:

Η αειφορική διαχείριση της ελαιοκαλλιέργειας και των φυσικών πόρων της περιοχής

Η προστασία και η διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος

Η προστασία της υγείας των εμπλεκομένων στην παραγωγική διαδικασία

Η ασφάλεια των παραγομένων προϊόντων

 

Για το λόγο αυτό οι ελαιοπαραγωγοί που συμμετέχουν στην ομάδα του ΟΔ εκπαιδεύονται σε όλα τα θέματα σύμφωνα με το πρότυπο AGRO 2.1 & 2.2. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται επίσης στην κατάρτιση τους για τα οφέλη της συλλογικής διαχείρισης της ελαιοκαλλιέργειας και των ελαιώνων, της συλλογικής συγκομιδής, έκθλιψης, αποθήκευσης και εμπορίας των ελαιοκομικών προϊόντων.

 

Επιπλέον, σύμφωνα με το πρόγραμμα εργασίας η ΟΕΦ θα αναπτύξει και θα εφαρμόσει Σύστημα βιολογικής καλλιέργειας στο 15% των παραγωγών της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης.

Έργα επίδειξης που αποσκοπούν στην ανάκτηση και επαναχρησιμοποίηση των υποπροϊόντων του αγροκτήματος & εκπαιδεύσεις παραγωγών

Σειρά εκπαιδευτικών σεμιναρίων στους ελαιοπαραγωγούς με σκοπό:

Την προώθηση αειφόρων προτύπων παραγωγής ελαιολάδου

Την ενημέρωση για τα μέτρα που μπορούν να λάβουν προκειμένου να μειωθούν οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις σχετικές με τις δραστηριότητές τους κατά την παραγωγική διαδικασία

Την  ανάκτηση και επαναχρησιμοποίηση των υποπροϊόντων του αγροκτήματος.

Την ορθή διαχείριση των αποβλήτων.

Προμήθεια πάγιου εξοπλισμού σε παραγωγούς Ολοκληρωμένης Διαχείρισης

Προμήθεια και τη διανομή πάγιου εξοπλισμού σε παραγωγούς της ΟΔ ανάλογα με τις ανάγκες τους.

Παροχή τεχνικής βοήθειας στην παραγωγή, την ελαιουργική μεταποιητική βιομηχανία, στις επιχειρήσεις παραγωγής επιτραπέζιων ελιών, τα ελαιοτριβεία και τα συσκευαστήρια σε θέματα που σχετίζονται με την ποιότητα των προϊόντων

Με την προμήθεια του κατάλληλου εξοπλισμού μεταφοράς και αποθήκευσης του ελαιολάδου και της επιτραπέζιας ελιάς για τη διασφάλιση των συνθηκών υγιεινής και ασφάλειας του ελαιολάδου κατά την παραλαβή και αφετέρου στη βελτίωση της ποιότητας και τη διασφάλιση των συνθηκών υγιεινής και ασφάλειας του ελαιολάδου κατά την αποθήκευση.

Επικοινωνία του προγράμματος & Ιστοσελίδα

Στόχος είναι η ταύτιση της Οργάνωσης με την ενίσχυση της ποιότητας του ελαιολάδου και τη συνολική αναβάθμιση της ελαιοκαλλιέργειας όπως αυτά επιτυγχάνονται μέσα από τις δράσεις του Π.Ε.

Βασικό εργαλείο για την επίτευξή του αποτελεί η παρούσα ιστοσελίδα.

Skip to content